MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - teplo vyrábame a dodávame 24 hodín denne po celý rok

SÍDLO FIRMY

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 PÚCHOV

IČO: 31 632 157
IČ DPH: SK2020442050

KONTAKTY

Dispečing: +421 (42) 46 517 20
Sekretariát:  +421 (42) 46 517 10
Energetika:  +421 (42) 46 517 19
Servis:  +421 (42) 46 517 12
Predajňa:  +421 (42) 46 517 13