Usetrite s nami

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie zostáva zefektívnenie výroby tepla v tepelnom zdroji PK Sedlište a tým dosiahnutie nižšej ceny tepla ako aj diverzifikácia energetických vstupov potrebných pre výrobu tepla.

viac


Úvod

Novinky

Spustenie vykurovania v meste Púchov

Vážení odberatelia tepla,

vzhľadom na to, že dňom 25. 9. 2018 boli splnené podmienky vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, je spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov povinná spustiť dodávku tepla na vykurovanie.

Odberateľov, ktorí nemajú záujem o spustenie vykurovania žiadame, aby nám svoje rozhodnutie oznámili mailom na adresu:

Viac