Usetrite s nami

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie zostáva zefektívnenie výroby tepla v tepelnom zdroji PK Sedlište a tým dosiahnutie nižšej ceny tepla ako aj diverzifikácia energetických vstupov potrebných pre výrobu tepla.

viac


Úvod

Novinky

Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody

V zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že v termíne od: 10.08.2017  08:00 do: 11.08.2017  18:00 bude z dôvodu vykonania plánovaných opráv a údržby sústavy tepelných zariadení prerušená dodávka teplej úžitkovej vody.

Viac